Giỏ hàng (0)
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

Cách xử lý và mức phạt mất hóa đơn đầu ra, đầu vào

Ngày tạo: 08/08/2019 10:48:26 SA - Số lần đọc: 1634
Việc kế toán làm mất hóa đơn là điều không thể tránh khỏi hiện nay. Vậy trong trường hợp mất hóa đơn đầu ra, đầu vào kế toán cần thực hiện xử lý như thế nào và mức phạt cho doanh nghiệp là bao nhiêu? Dưới đây là một số hướng dẫn cụ thể giúp các doanh nghiệp tránh khỏi các sai sót.

1. Cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu ra


a. Hướng dẫn xử lý khi làm mất hóa đơn GTGT đầu ra


Trường hợp khi phát hiện việc mất hóa đơn GTGT đầu ra, doanh nghiệp cần thực hiện việc lập báo cáo mất hóa đơn gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra mất hóa đơn. Mẫu báo cáo mất hóa đơn theo mẫu số BC21/AC (ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC)

Trường hợp nếu nộp trực tiếp thì doanh nghiệp tải mẫu trên về thực hiện và nộp trực tiếp cho chi cục Thuế, còn nếu nộp qua mạng thì doanh nghiệp cần đăng nhập phần mềm HTKK → Hóa đơn → Báo mất hóa đơn

b. Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT đầu ra


Từ ngày 15/12/2016 Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC: Mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu ra sẽ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000. Cụ thể:

 • Trường hợp làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền
 • Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo
 • Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn
 • Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng (tức là mất liên 1, liên 3 ....), trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán. (Phạt từ 5 - 10tr)
 • Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền
 • Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo
 • Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này
Chú ý: Đây là mức phạt theo 1 lần làm báo cáo mất hóa đơn (1 lần làm báo cáo có thể mất nhiều hóa đơn). Nhưng nếu cơ quan thuế phát hiện ra việc bạn gộp nhiều lần lại để làm 1 lần báo cáo thì sẽ bị phạt theo từng lần làm mất.
 • Nếu bị mất hóa đơn (Liên 2: giao khách hàng) mà bị cướp giật và có xác nhận của Công an thì sẽ không bị xử phạt.
làm mất hóa đơn đầu vào và đầu ra

2. Cách xử lý và mức phạt khi làm mất hóa đơn đầu vào

a. Các bước xử lý khi làm mất hóa đơn đầu vào


 • Bước 1: Lập biên bản mất hóa đơn theo mẫu BC21/AC gửi cơ quan thuế.
 • Bước 2: Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.
 • Bước 3: Lập báo cáo Mất cháy hỏng hóa đơn nộp cho cơ quan thuế
Vào  phần mềm HTKK -> Vào phần hóa đơn -> Chọn: "Báo cáo mất, cháy, hỏng, hóa đơn (BC21/AC)

b. Mức phạt khi làm mất hóa đơn đầu vào


Từ ngày 15/12/2016 Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC: Mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu vào sẽ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000. Cụ thể như sau:

 • Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền
 • Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo
 • Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền
 • Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn
 • Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này
 • Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.
form-news


Thẻ: Cách xử lý mất hóa đơn, mức phạt mất hóa đơn, mất hóa đơn kế toán xử lý như thế nào, làm mất hóa đơn GTGT

Ý kiến khách hàng đối tác

Anh Trương Hữu Tỉnh
Anh Trương Hữu Tỉnh
Trưởng phòng Dự án phát triển - Tổ hợp giáo dục TOPICA
Sau một thời gian đưa phần mềm Quản trị nguồn Nhân lực MISA HRM.NET 2012 vào sử dụng, các cán bộ nhân sự tại Tổ hợp giáo dục TOPICA có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, công việc được giảm tải và yên tâm hơn với những kết quả từ phần mềm. Đặc biệt, việc MISA HRM.NET 2012 có khả năng làm việc online giúp các chi nhánh của TOPICA không còn lo ngại về khoảng cách bởi toàn bộ dữ liệu đã được sử dụng chung và thống nhất.
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN