Giỏ hàng (0)
Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng: 19008677

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lĩnh vực tư vấn – thiết kế xây dựng

Ngày tạo: 14/08/2019 9:36:49 SA - Số lần đọc: 149
Đối với các doanh nghiệp lĩnh vực tư vấn – thiết kế xây dựng, việc tìm kiếm một phần mềm kế toán để hỗ trợ công tác tổng hợp chi phí, doanh thu, lãi lỗ theo từng hợp đồng là điều rất cần thiết. Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ của doanh nghiệp lĩnh vực tư vấn – thiết kế xây dựng như tính giá thành dịch vụ; Quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng; Theo dõi công nợ phải thu khách hàng và theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên theo từng hợp đồng.


1. Tính giá thành dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng theo từng hợp đồng (bản vẽ)


  • Tính giá thành - hợp đồng
tính giá thành doanh nghiệp tư vấn - thiết kế xây dựng

  • Phân bổ chi phí chung

phân bổ chi phí doanh nghiệp tư vấn - thiết kế xây dựng

  • Tập hợp chi phí

tập hợp chi phí trực tiếp doanh nghiệp tư vấn - thiết kế xây dựng

2. Quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng (bản vẽ)


báo cáo lãi lỗ doanh nghiệp tư vấn - thiết kế xây dựng

3. Theo dõi công nợ phải thu khách hàng theo từng hợp đồng (bản vẽ)


tổng hợp công nợ phải thu doanh nghiệp tư vấn - thiết kế xây dựng

4. Theo dõi Công nợ tạm ứng nhân viên theo từng hợp đồng (bản vẽ)


theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên  doanh nghiệp tư vấn - thiết kế xây dựng 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET chính là công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp lĩnh vực tư vấn - thiết kế xây dựng quản lý hiệu quả tình hình tài chính - kế toán của doanh nghiệp mình.
dùng thử phần mềm


Thẻ: doanh nghiệp lĩnh vực tư vấn – thiết kế xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, phần mềm kế toán công ty tư vấn xây dựng, phần mềm kế toán công ty tư vấn thiết kế xây dựng, phần mềm kế toán doanh nghiệp

Ý kiến khách hàng đối tác

Bà Lê Thị Phượng Vĩ
Bà Lê Thị Phượng Vĩ
Cán bộ tư pháp - phường Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
"Tôi rất thích giao diện của phần mềm HOTICH.VN, vừa đẹp vừa có sẵn các nút bấm rất trực quan theo từng nghiệp vụ. Không những thế lại rất dễ sử dụng"
MISA SME.NET
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN