Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

Kế toán bán hàng

Tổ chức kế toán quản trị doanh thu tại doanh nghiệp

Các nhà quản trị doanh nghiệp luôn luôn cần thiết thông tin một cách chi tiết cụ thể về chi phí - doanh thu và kết quả của từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm, lao vụ dịch vụ để đáp ứng yêu cầu quản lý vĩ mô, để có được những quyết định đúng đắn cho sự phát triển doanh nghiệp không chỉ trong thời gian hiện tại mà cả về tương lai lâu dài. Dưới đây là một số lưu ý khi triển khai tổ chức kế toán quản trị doanh thu tại doanh nghiệp.

Kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh thương mại

Chi phí kinh doanh thương mại gồm: Chi phí thu mua hàng hóa, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Để đánh giá chất lượng quản lý chi phí kinh doanh thương mại, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu: Tổng mức phí, tỷ suất phí, tốc độ tăng, giảm phí...

Kế toán quá trình mua hàng hoá và những vấn đề cần nắm rõ

Các doanh nghiệp thương mại mua hàng trong nước theo hai phương thức: Mua hàng trực tiếp và mua hàng theo phương thức chuyển hàng

Tổng quan về kế toán quá trình bán hàng hóa

Bán hàng là quá trình bên bán chuyển giao quyền sở hữu về hàng bán cho bên mua để từ đó thu được tiền hoặc được quyền thu tiền ở bên mua. Trong doanh nghiệp thương mại bán hàng là khâu cuối cùng, khâu quan trọng nhất của quá trình kinh doanh.

Đặc điểm kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh thương mại

Các doanh nghiệp thương mại hoạt động trên lĩnh vực lưu thông phân phối, thực hiện chức năng tổ chức lưu thông hàng hóa thông qua các hoạt động mua, bán và dự trữ hàng hóa. Trong doanh nghiệp thương mại, lưu chuyển hàng hóa là hoạt động kinh doanh chính, chi phối tất cả các chỉ tiêu kinh tế, tài chính khác của doanh nghiệp. Tổ chức tốt kế toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hóa là một biện pháp quan trọng để quản lý có hiệu quả quá trình kinh doanh thương mại. Dưới đây là những đặc điểm kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh thương mại

Chức năng và nhiệm vụ của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

Để quản lý tốt nhất hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp thường có những công cụ quản lý khác nhau trong đó kế toán được coi là một công cụ hữu hiệu nhất. Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường như hiện tại, kế toán – kế toán bán hàng được coi là một cánh tay đắc lực của doanh nghiệp. Các con số của kế toán bán hàng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp – quyết định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Hãy cùng MISA tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của kế toán bán hàng:

Sự cần thiết phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong Doanh nghiệp?

Việc trích lập dự phòng có một ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt Nam, đặc biệt trong những năm gần đây, khi nền kinh tế Việt Nam chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Trong đó, các khoản trích lập dự phòng chính có tác động đáng kể đến kết quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp

Vì sao cần phải lập dự phòng giảm giá vật tư tồn kho?

Dự phòng giảm giá vật tư tồn kho là việc ước tính một khoản tiền tính vào chi phí ( giá vốn hàng bán ) vào thời điểm cuối niên độ khi gioa strị thuần có thể thực hiện được của vật tư tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Giá trị dự phòng vật tư được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của vật tư tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được

Kế toán chi phí bán hàng – Hạch toán chuyên sâu tài khoản 641

Chi phí bán hàng là gì? Là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Chi phí bán hàng bao gồm các khoản: Chi phí nhân viên, vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, khấu hao TSCĐ, bảo hành, dịch vụ mua ngoài,chi phí bằng tiền khác. Tùy theo đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý theo từng ngành, từng doanh nghiệp, chi phí bán hàng có thể theo dõi chi tiết thêm một số nội dung chi phí. Tài khoản sử dụng cho chi phí bán hàng là TK 641.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán các khoản giảm trừ doanh thu trong Doanh nghiệp theo Thông tư 200

Doanh thu bán hàng là số tiền thu được do bán hàng. Ở các doanh nghiệp áp dụng tính thế GTGT  theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu bán hàng không bao gồm thuế GTGT, còn ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp thì doanh thu bán hàng là trị giá thanh toán của số hàng đã bán. Vậy hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng như thế nào, câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây:

Ý kiến khách hàng đối tác

PGS TS. Đặng Văn Thanh
PGS TS. Đặng Văn Thanh
Chủ tịch Hội Kế toán Kiểm toán
"Phần mềm kế toán của MISA giúp doanh nghiệp tính toán được giá thành theo các phương pháp khác nhau, giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp có quyết định về kinh tế và các nhà quản trị biết được thực trạng tài chính cũng như thực trạng sức khỏe doanh nghiệp"

Giải thưởng

Cup ICT 2005
Cup ICT 2005
Giải thưởng Cup ICT 2005

Thông tin liên hệ

Hà Nội (Khối DN): (04) 3762 7891
Hà Nội (Khối HCSN): (04) 3795 9595
Đà Nẵng: (0511) 366 7555
Buôn Ma Thuột: (0500) 381 7400
TP Hồ Chí Minh: (08) 5431 8318
Cần Thơ: (0710) 376 6468

Tư vấn hỗ trợ khách hàng

1900 8677
 
contact
 
T2 - T6: Từ 7h30 - 18h30
T7 - CN: Từ 8h00 - 12h & 13h30 - 17h30