Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

Quản lý tài sản cố định

Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định và mức thu nhập trung bình hiện nay của kế toán tài sản cố định.

Yêu cầu chung quản lý tài sản cố đinh ở các doanh nghiệp cần phản ánh kịp thời số hiện có, tình hình biến động của từng thứ loại, nhóm TSCĐ trong toàn doanh nghiệp cũng như trong từng đơn vị sử dụng; đảm bảo an toàn về hiện vật, khai thác sử dụng đảm baỏ khai thác hết công suất có hiệu quả. Quản lý TSCĐ phải theo những nguyên tắc nhất định

Tài sản cố định không sử dụng có được trích khấu hao không?

Hiện tại doanh nghiệp có những tài sản không sử dụng hoặc hết khấu hao chờ thanh lý, các loại tài sản dừng do sữa chữa di dời hoặc sản xuất theo mùa vụ, vậy những tài sản cố định không được sử dụng thì có được trích khấu hao hay không?

Thông tư 147 /2016 /TT-BTC về quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 147 /2016 /TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Quản lý tài sản cố định hiệu quả trên phần mềm kế toán MISA SME.NET

Phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kế toán TSCĐ như: Ghi tăng, Ghi giảm, Đánh giá lại, Điều chuyển, Kiểm kê, Tính khấu hao. Phần mềm đáp ứng cho doanh nghiệp tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng và tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Thông tư 162/2014/TT-BTC về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định

Từ 01/01/2015, Thông tư 162/2014/TT-BTC về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định, trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu có hiệu lực.

Tuân thủ tiêu chuẩn và điều kiện khi mua sắm phần mềm quản lý tài sản

Đó là yêu cầu của Bộ Tài chính tại Thông tư số 184/2013/TT-BTC vừa được ban hành ngày 4/12/2013, hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp.


Thông tư 184/2013/TT-BTC: Tiêu chuẩn và điều kiện khi mua sắm phần mềm quản lý tài sản

Bộ Tài chính tại Thông tư số 184/2013/TT-BTC vừa được ban hành ngày 4/12/2013, hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp.

Cách tính thuế thanh lý máy móc NK tạo tài sản cố định

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Đại sứ quan Đan Mạch tại Việt Nam liên quan về việc tính thuế đối với máy móc NK đầu tư tạo tài sản cố định được miễn thuế sau đó bán thanh lý cho Công ty TNHH Mascot Việt Nam.

Mô hình giám sát mới đảm bảo sự phát triển bền vững của tài chính doanh nghiệp

Hiện nay, vấn đề quản lý giám sát tài chính nói chung và doanh (DN) có vốn Nhà nước nói riêng không những được Chính phủ Việt Nam cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước mà người dân cũng rất quan tâm, đặc biệt là vấn đề giám sát đối với khu vực có vốn Nhà nước.

Tại sao khi in các báo cáo kê khai tài sản trong phần mềm QLTS.VN thì không lên số liệu?

Để in được các báo cáo kê khai tài sản thì NSD phải khai báo thông tin kê khai khi khai báo TSCĐ vào danh sách NSD làm theo 3 bước.
12

Ý kiến khách hàng đối tác

TS. Nguyễn Sĩ Dũng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
TS. Nguyễn Sĩ Dũng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
“MISA là một thương hiệu ngày càng nổi tiếng trong lĩnh vực phần mềm đặc biệt là phần mềm kế toán. Cả nhà nước và doanh nghiệp đều đang dùng phần mềm kế toán của MISA. Phần mềm MISA không chỉ giúp quản lý tài chính tốt hơn mà còn giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc làm minh bạch quy trình tài chính và quản trị được thường xuyên. Cái đó lợi cho kinh doanh và lợi cho quản lý nhà nước."

Giải thưởng

Nhân tài đất việt 2013 - 2014
Nhân tài đất việt 2013 - 2014
Giải thưởng Nhân tài đất việt 2013 - 2014

Thông tin liên hệ

Hà Nội (Khối DN): (04) 3762 7891
Hà Nội (Khối HCSN): (04) 3795 9595
Đà Nẵng: (0511) 366 7555
Buôn Ma Thuột: (0500) 381 7400
TP Hồ Chí Minh: (08) 5431 8318
Cần Thơ: (0710) 376 6468

Tư vấn hỗ trợ khách hàng

1900 8677
 
contact
 
T2 - T6: Từ 7h30 - 18h30
T7 - CN: Từ 8h00 - 12h & 13h30 - 17h30