Tư vấn và hỗ trợ khách hàng MISA SUPPORT

tài chính

Doanh thu và cách phân loại doanh thu trong doanh nghiệp

Doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền sẽ thu được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh nghiệp. Trong kinh tế học, doanh thu thường được xác định bằng giá bán nhân với sản lượng.

Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp

Theo Uỷ ban xây dựng các chuẩn mực kế toán Quốc tế (IASC) thì hệ thống báo cáo tài chính là sự thể hiện về tài chính có kết cấu của những sự kiện có tác động tới một doanh nghiệp về những nghiệp vụ giao dịch của doanh nghiệp đó, bất kể đối với một doanh nghiệp riêng lẻ hay đối với cả tập đoàn sáp nhập nhiều doanh nghiệp. Mục đích chung của việc lập báo cáo tài chính là để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và sự lưu chuyển tiền tệ của một doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người sử dụng báo cáo tài chính đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp.

Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Để phát huy chức năng và vai trò quan trọng trong công tác quản lý hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, đòi hỏi phải tổ chức công tác kế toán tài chính khoa học, hợp lý nhằm cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ và trung thực, đáp ứng yêu cầu của cơ chế quản lý nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN.

Nguyên tắc trọng yếu trong kế toán doanh nghiệp

Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu sự chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét trên cả phương diện định lượng và định tính.

Những khái niệm, nguyên tắc kế toán tài chính

Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở dồn tích phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Cùng với sự phát triển của xã hội loài người và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, kế toán – một môn khoa học cũng đã có sự thay đổi, phát triển không ngừng về nội dung, phương pháp… để đáp ứng được yêu cầu quản lý ngày càng cao của nền sản xuất xã hội. Bài viết dưới đây sẽ phân tích các nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Nội dung và yêu cầu của kế toán tài chính là gì?

Đối tượng của kế toán trong mọi loại hình doanh nghiệp với các lĩnh vực hoạt động và hình thức sở hữu khác nhau đều là tài sản, sự vận động của tài sản và những quan hệ có tính pháp lý trong quá trình hoạt động SXKD.

Tìm hiểu về vai trò của kế toán trong quản lý kinh tế

Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý và xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài người.

Nội dung và phương pháp lập thuyết minh báo cáo tài chính (P2)

Nắm được kết cấu và nội dung chuẩn theo quy định hiện hành của một bản thuyết minh báo cáo tài chính sẽ giúp kế toán hình dung được các công việc cần làm để lập một bản thuyết minh báo cáo tài chính, đáp ứng đầy đủ các quy định liên quan. 

Nội dung và phương pháp lập thuyết minh báo cáo tài chính (P1)

Để lập được bản thuyết minh báo cáo tài chính, kế toán cần nằm rõ những nội dung cơ bản, kết cấu và phương pháp chung lập thuyết minh báo cáo tài chính. 

Ý kiến khách hàng đối tác

PGS.TS Đặng Thái Hùng
PGS.TS Đặng Thái Hùng
Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán - Kiểm toán, Bộ Tài chính kiêm Phó Chủ tịch Hội Kế toán - Kiểm toán Việt Nam
"Phần mềm kế toán MISA luôn đồng hành với chế độ kế toán do Nhà nước ban hành, do đó tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như chi phí, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp. "

Giải thưởng

Cup ICT 2005
Cup ICT 2005
Giải thưởng Cup ICT 2005

Thông tin liên hệ

Hà Nội (Khối DN): (04) 3762 7891
Hà Nội (Khối HCSN): (04) 3795 9595
Đà Nẵng: (0511) 366 7555
Buôn Ma Thuột: (0500) 381 7400
TP Hồ Chí Minh: (08) 5431 8318
Cần Thơ: (0710) 376 6468

Tư vấn hỗ trợ khách hàng

1900 8677
 
contact
 
T2 - T6: Từ 7h30 - 18h30
T7 - CN: Từ 8h00 - 12h & 13h30 - 17h30